1900-1920

De eerste kassen komen op het perceel te staan. In 1912 verschijnt er zelfs een watertoren. Hard nodig, want daarvoor was het water geven nog gewoon handwerk.