1931-1950

De broer van Goos senior, Frans senior, wordt ook tuinder in 1931, op hetzelfde perceel aan de Kruisbroekweg. Iedere broer heeft nu een hectare. Als Frans junior, de zoon van Goos senior, in 1948 van school komt, kan hij meteen het bedrijf in.