Feel Green bij Hofland Flowering Plants

191106.HOF Feel Green 1500x525

In 2019 staan de doelstellingen van onze kwekerij geheel in teken van duurzaamheid. Want ook wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan een groenere wereld. Hoe mooi is het om een gezonde en kwalitatief prachtige plant te maken door het inzetten van roofmijten, aaltjes en andere beestjes. Maar duurzaamheid heeft niet alleen te maken met de verzorging van onze planten, er zijn veel meer elementen daaromheen. Benieuwd welke elementen dit zijn?

  • Samenwerken is ook een onderdeel van duurzaamheid. Het merendeel van onze collega’s werkt al tientallen jaren bij ons en onze vaste klantenkring bestaat uit trouwe klanten die al generaties lang klant zijn. Zo is een tweetal collega’s zelfs nog aangenomen door onze (o)pa Frans en ook weet een van onze klanten nog alles over de Mammillaria’s die (o)pa Frans toen teelde.
  • Op onze kwekerij gaan we bewust met afvalstromen om. Groenafval, folie, strips van stickers en hoezenblokken, glas, papier en karton en restafval verzamelen wij in verschillende containers. Na inzameling zorgen wij ervoor dat de verschillende stromen bij de juiste verwerkingsbedrijven terechtkomen, zodat het verwerkt wordt tot nieuwe grondstof.
  • Jaarlijks vangen wij 7.000 m3 regenwater op in onze waterbassins om te gebruiken als gietwater voor onze planten. Onze planten nemen niet al het gietwater op. Een deel van het gietwater loopt van de teeltcontainers af en vangen wij op via goten. Dit ongebruikte water wordt teruggevoerd naar het gietwaterbestand, gereinigd, vermengd met vers regenwater en opnieuw gebruikt. Met dit hergebruik zorgen wij voor een mooi stukje recirculatie.
  • Op ons terrein staan grote blauwe voorraad bakken. Hierin verzamelen wij ons plastic afval zoals gebruikte kweekpotten en stektrays. Kunststof Recycling Westland (KRW) uit De Lier haalt deze ingezamelde kunststoffen op. Zij sorteren het vervolgens op type kunststof en versnipperen onze ingezamelde kunststoffen tot kleine deeltjes van ca. 1 centimeter. Hierna wast men de snippers en ontdoet het van metalen. Het eindproduct is nu gereed als grondstof voor nieuwe kunststofproducten. Op die manier krijgen onze afvalstromen weer een nieuwe en nuttige toepassing. Recycling is goed voor mens en milieu. En daar zijn wij blij mee.

Dagelijks zijn wij bezig om te verduurzamen en alle schakels binnen onze kas zo groen mogelijk te maken. Voorop blijft staan dat onze teelt van goede kwaliteit moet zijn en zeker kleurrijk.

191106.HOF Feel Green 1500x525

Terug naar overzicht